Nov√° janovsk√° rozhledna

Autor fotografie: 

Karel Stein